Anreise ins Gebiet

Zobrazenie príjazdu k apartmánom na google maps:

Nájdite si príjazdovú trasu k apartmánom Lux alebo Bergblick

Príjazd od Viedne cez Hermagor (Slovensko, Morava, časť Čiech, Polsko, časť Rakúska) :

 • Pôjdete po diaľnici Viedeň – Graz – Klagenfurt – Villach (stále smer Taliansko).
 • Približne 15 km za Villachom (smer Taliansko) zídete odbočkou na Hermagor.
 • Približne o 30 km ste v Hermagore.
 • Hermagor prejdete rovno po hlavnej (cez kruhový objazd pri Billa) smer Nassfeldpass.
 • Približne 7 km za Hermagorom bude odbočka doprava na Tröpolach – Nassfeldpass, ktorá následne prechádza ponad cestu doľava.
 • Približne 1 km je to do Tröpolach.
 • Následne sa riaďte pokynmi pre príjazd do strediska z Tröpolachu

Menejodporúčaný príjazd od Viedne cez Pontebu (Slovensko, Morava, časť Čiech, Polsko, časť Rakúska) :

 • Pôjdete po diaľnici Viedeň – Graz – Klagenfurt – Villach – Tarvisio (Taliansko) – Ponteba
 • V Pontebe zídete z diaľnice (platený úsek – hranica – Ponteba stojí cca 1-2€)
 • Následne sa riaďte pokynmi pre príjazd do strediska z Ponteby

Príjazd od Salzburgu (stredné a západné Čechy, severozápadné Rakúsko, Nemecko)

 • Pôjdete po diaľnici na Spittal an der Drau (cca 150 km).
 • Pred Spittal/Drau odbočíte na Lienz, Lendorf.
 • po cca 25 km sa dostanete do Greifenburgu, kde odbočíte doľava na Hermagor.
 • po ďalších cca 3 km prídete k Weissensee, kde odbočíte doprava na Hermagor.
 • od odbočky to máte cca 22 km do Hermagoru, kde odbočíte vpravo smer Nassfeldpass.
 • Približne 7 km za Hermagorom bude odbočka doprava na Tröpolach – Nassfeldpass, ktorá následne prechádza ponad cestu doľava.
 • Následne sa riaďte pokynmi pre príjazd do strediska z Tröpolachu.

Finden Sie die Anreisekarte auf GoogleMaps

Anreise zu Appartements Lux oder Bergblick 

Anreise aus Wien über Hermagor(Wiener, ein Teil Österreichs, die Slowakei, Mähren, ein Teil Tschechiens, Polen):

 • Benutzen Sie die AutobahnWien – Graz – Klagenfurt – Villach (immer die Richtung Italien).
 • Ungefähr 15 km  hinter Villach (in Richtung Italien) biegen Sie nach Hermagor ab.
 • Ungefähr 30 km weiter sind Sie in Hermagor.
 • Hermagor fahren Sie gerade durch – immer die Hauptstraße (durch  einen Kreisverkehr neben Billa auch gerade) Richtung Nassfeldpass.
 • Ungefähr 7 km hinter Hermagor beigen Sie nach rechts nach Tröpolach – Nassfeldpass, gleich dann folgt eine Kurve und weiter gehtes über die Straße nach links nach Tröpolach
 • Es ist noch ungefähr 1 km bis Tröpolach.
 • Dann richten Sie sich nach Anweisungen für Anreise zum Apartmenthaus aus Tröpolach.

Weniger empfohlene Anreise aus Wien durch Pontebba:

 • Benutzen Sie die Autobahn Wien – Graz – Klagenfurt – Villach – Tarvisio (Italien) – Pontebba
 • InPontebba verlassen Sie die Autobahn (vergebührter Abschnitt – Grenze – Pontebba kostet ca. 2,2€)
 • Dann folgen Sie die Anweisungen zur Anreise zum Apartmenthaus von Pontebba

Auffahrt aus Salzburg (Nordosten Österreichs, Deutschland, Mittel- und Westtschechien)

 • Benutzen Sie die Autobahn bis Spittal an der Drau (ca. 150 km).
 • Vor Spittal/Drau biegen Sie nach Lienz, Lendorf.
 • nach ca. 25 km kommen Sie in  Greifenburg, wo Sie nach links nach Hermagor biegen.
 • ca. 3 km danach kommen Sie an Weissensee, wo sie nach rechts nach Hermagor biegen.
 • bis Hermagor ist es von dieser Abbiegung ca. 22 km und im Hermagor biegen Sie nach rechts in die Richtung Nassfeldpass.
 • Ungefähr 7 km hinter Hermagor beigen Sie nach rechts nach Tröpolach – Nassfeldpass, gleich dann folgt eine Kurve und weiter gehtes über die Straße nach links nach Tröpolach
 • Es ist noch ungefähr 1 km bis Tröpolach
 • Dann richten Sie sich nach Anweisungen für Anreise zum Apartmenthaus aus Tröpolach.